V posledním komorním koncertě roku 94 na „zámečku“ se nám představilo Telemannovo kvarteto s repertoárem, který zejména v druhé části připomínal blížící se Vánoce. Soubor, jehož všichni členové jsou absolventy AMU, vznikl v r. 1988. Jeho zakladateli byli umělci Národního a bývalého Smetanova divadla. Jeho složení je netradiční – flétna, hoboj, kytara (loutna) a violoncello – a přestože v souboru došlo k několika personálním změnám, nástroje zůstávají stejné. Právě toto nekonvenční složení umožňuje interpretaci různých slohových období – od hudby renesanční až po současnou, i když těžištěm repertoáru souboru je hudba barokní. Telemannovo kvarteto má za sebou řadu vystoupení doma i v zahraničí a v r. 1992 nahrálo své první „cédéčko“.

Koncert začal známou Alžbětinskou serenádou a pokračoval Triovou sonátou pro flétnu, hoboj a basso continuo e moll G. Ph. Telemanna, ve které všichni účinkující – Vl. Petr (flétna), David Prosek (hoboj) a Jakub Dvořák (violoncello) – prokázali, že své nástroje ovládají skutečně mistrovsky a že jsou způsobilí reprezentovat „české muzikantství“ v zahraničí. Z děl starých mistrů jsme pak slyšeli Sonatu F dur Fr. Bendy a Andante a Rondo K. Stamice. A pak již zněly samé známé melodie – anglické vánoční koledy, Bach – Gounodovo Ave Maria, Schubertovo Ave Maria a koncert byl zakončen českými koledami.

Byl to krásný večer a náš dík patří jak interpretům, tak paní starostce a akciové společnosti Chemapol, která tento koncert sponzorovala.