Komorní soubor Quartetto Telemann vznikl koncem osmdesátých let v Praze. Díky svému netradičnímu nástrojovému obsazení – flétna, hoboj, kytara, violoncello – se velmi rychle začlenil do koncertního života nejprve na domácích podiích a poté i v zahraničí. Flétnista a hobojista střídají zobcové flétny a anglický roh, kytarista mandoru a violoncellista violu da gamba, což umožňuje interpretovat hudbu všech hudebních stylů od renesance až po hudbu současnou, těžiště repertoáru je však v hudbě mistrů baroka a klasicismu. Již v roce 1992 natočil soubor svoje první CD.

Uměleckým vedoucím je flétnista Vladimír Petr, na hoboj a anglický roh hraje solo-hobojista Symfonického orchestru Českého rozhlasu David Prosek. Na kytaru hraje David Holý, absolvent pražské Akademie múzických umění, posluchač prof. Milana Zelenky, a místo cellisty zastává koncertní mistr České filharmonie Václav Petr.

Hudbu z období renesance, baroka, klasicismu a 20. století, která je prezentována na prvním CD, doplňuje velmi úspěšný program „Slavné přídavky slavných skladatelů“. Nemalou měrou se na jeho úspěšnosti podílejí mistrovské aranže, vytvořené právě pro soubor Quartetto Telemann (suity z muzikálů My Fair Lady, West Side Story, Porgy a Bess, suity z filmu Sněhurka a sedm trpaslíků atd.) I tento program byl v roce 1999 nahrán na CD. O úspěších tohoto souboru svědčí i jeho jednotlivé koncerty a turné v zahraničí. Za poslední tři roky se soubor představil posluchačům dvakrát na turné ve Španělsku, hostoval v Maďarsku, Polsku, Rakousku, Německu, Itálii, USA.

Velký úspěch sklidil v americké Iowě, kam byl pozván v souvislosti s oslavami stého výročí úmrtí Antonína Dvořáka. A právě ve Spillville a dalších místech, kde Dvořák žil a působil, členové kvarteta uskutečnili řadu koncertů nejen sami, ale i společně s tamním souborem obdobného složení. Svůj repertoár zde rozšířili mj. o 15 Variací na téma z Amerického kvartetu F dur A.Dvořáka, zkomponovaných k této příležitosti patnácti americkými skladateli.

Domácímu publiku je kvarteto známo z koncertních sálů, hradů a zámků. Pravidelně vystupuje i v netradičních a dnes velmi atraktivních prostorách – např. v jeskyních Moravského krasu (Macocha, Balcarka) a v Koněpruských jeskyních. Quartetto Telemann často zve ke spolupráci zpěvačky – např. sólistku Národního divadla v Praze Hanu Jonášovou, Danu Burešovou, Editu Adlerovou, René Nachtigalovou a další.

 

Vladimír Petr Václav Petr David Holý David Prosek