Vladimír Petr Václav Petr David Holý David Prosek


Je všestranným muzikantem a pedagogem, který se začal hře na kytaru věnovat již v sedmi letech. V roce 1987 se stal vítězem celostátní kytarové soutěže v Kutné Hoře a v následujícím roce absolutním vítězem soutěže mezinárodní. V letech 1989 – 1995 studoval hru na klasickou kytaru na Pražské konzervatoři u prof. Václava Kučery. Během studií se v roce 90′, 91′ zúčastnil mistrovských kurzů v Rakousku. Po úspěšném absolutoriu pokračoval ve stejném oboru na pražské Akademii múzických umění u prof. Milana Zelenky ( 1995 – 1999).

Mimo hru na kytaru se věnoval na konzervatoři i studiu zpěvu u prof. Lídy Nopové. Své pěvecké schopnosti uplatnil ve sboru L. Pánka a V. Zahradníka, následně v HD Karlín, v několikaletém účinkování v divadle Semafor, v muzikálech, v orchestru K. Vlacha i v hudebním dabingu ( např. z produkce Walta Disneye). V hojné míře působí i jako studiový hráč a vokalista.
Bohaté zkušenosti v kytarové hře získával již během studií na kytarových festivalech u nás i v zahraničí. Spolupracoval jako sólista s orchestrem Virtuosi di Praga, vystupuje s mnoha uměleckými osobnostmi – kytaristou J. Novákem, flétnistou R. Novotným, houslistkou S. Hessovou, pěvkyní E. Adlerovou, M. Brychtovou, zpěvákem a skladatelem J. Březíkem, s Bandem Jiřího Bílého. Je spoluzakladatelem a uměleckým vedoucím b.b.rollové skupiny Bílý Boty a v současnosti ještě aktivně působí v rock’n’rollové kapele The Fribbles a staropražském uskupení Hašlerka.

Od roku 1996 je stálým členem souboru Quartetto Telemann.