Vladimír Petr Václav Petr David Holý David Prosek

Je všestranným muzikantem a pedagogem, který se začal hře na kytaru věnovat již v sedmi letech. V roce 1987 se stal vítězem celostátní kytarové soutěže v Kutné Hoře a v následujícím roce absolutním vítězem soutěže mezinárodní. V letech 1989–1995 studoval hru na klasickou kytaru na Pražské konzervatoři u prof. Václava Kučery. Během studií se v roce 90′, 91′ zúčastnil mistrovských kurzů v Rakousku. Po úspěšném absolutoriu pokračoval ve stejném oboru na pražské Akademii múzických umění u prof. Milana Zelenky.

Od roku 1996 je členem souboru Quartetto Telemann.

Mimo hru na kytaru se věnoval na konzervatoři i studiu zpěvu u prof. Lídy Nopové. Své pěvecké schopnosti uplatnil ve sboru L. Pánka a V. Zahradníka, následně v HD Karlín, v několikaletém účinkování v divadle Semafor, v muzikálech, v orchestru K. Vlacha i v hudebním dabingu (např. z produkce Walta Disneye). V hojné míře působí i jako studiový hráč a vokalista. Je také členem souboru Duo Classic.

Bohaté zkušenosti v kytarové hře získával již během studií na kytarových festivalech u nás i v zahraničí. Spolupracoval jako sólista s orchestrem Virtuosi di Praga, vystupuje s mnoha uměleckými osobnostmi – kytaristou J. Novákem, flétnistou Vl. Petrem (DUO CLASSIC), houslistkou S. Hessovou, pěvkyní E. Adlerovou, M. Brychtovou, nelze též opomenout působení v několika představeních Národního divadla.