Vladimír Petr Václav Petr David Holý David Prosek

Po absolutoriu konzervatoře si prohloubil své umělecké vzdělání dalším soukromým studiem hry na flétnu u prof. Fr. Čecha a na kurzech komorní hry v Blankenburgu v SRN.

Spolupracoval se souborem Linha Singers a byl členem orchestru Národního divadla v Praze. Nahrává pro Český rozhlas, televizi, věnuje se sólistické činnosti. Spolupracuje s Pražským komorním orchestrem bez dirigenta (PKO), jako sólista vystupuje s Telemann Collegium Orchestra.

V roce 1998 natočil Vladimír Petr CD s americkou sopranistkou A. Strejcek a varhaníkem P. Tvrdkem.
Je manažerem a uměleckým vedoucím souboru Quartetto Telemann.